Historia

Kvistalånga 4 har funnits med i fastighetsböckerna sedan 1600-talet då gården köptes av Truedh Nilsson.

1888 kom gården i nuvarande släkts ägo genom att Nils Nilsson köpte gården. 1904 övertog hans son Ola Nilsson gården. Ola Nilsson hade inga barn utan 1945 testamenterades gården till systersonsonen Bertil Persson. 1997 övertog hans son Anders Persson gården.

En fullständig förteckning av de lagfarna ägarna av gården finns inristat i en sten som står till höger om bostaden. Stenen höggs ut av Ola Nilsson för att den skulle stå på hans gravsten, men då det blev aktuellt ansåg kyrkan att stenen var för hög och sattes därför aldrig upp.

Då Bertil Persson övertog gården 1945, var han bara 21 år gammal. Första åtgärden blev att riva den befintliga stallen och bygga en ny. Där inrymdes loge, kostall och stall för gårdens hästar. När hästarna ersattes med traktor gjordes häststallet om till grisstall.  Sedan utökades antalet kor till 40 och då ändrades grisstallet om till ungdjur. Mjölkkorna fanns kvar på gården till 1999, då de ersattes av köttdjur. Sedan vintern 2008 drivs gården helt utan djur.

Potatis har odlats på gården under hela 1900-talet. Först för bränneri och stärkelseindustrin. 1962 påbörjades odling av utsädespotatis. Numera är hela gårdens odling av potatis till utsäde.