Vår vision

Anders Persson, Kvistalånga Lantbruk AB
  • Kvistalånga Lantbruk AB skall producera och sälja certifierat potatisutsäde till odlare och företag verksamma inom potatisnäringen. Potatis som ej blir utsäde säljs till industri, packeri och direkt till konsument på gården.
  • Jordgubbsodlingen inriktas i första hand på självplockning och gårdsförsäljning av plockade bär.
  • Odlingen av matpotatis och  jordgubbar
    IP-certifieras.
  • All verksamhet i företaget inriktas mot minimal miljöpåverkan.
  • Hög kvalité och säkra leveranser ger nöjda kunder, vilket är vårt främsta mål.