Kvistalånga Lantbruk AB

Då Bertil började driva gården 1945 drevs den som enskild firma. 1994 bildade Bertil Persson Kvistalånga Lantbruk AB. Aktierna i bolaget har efterhand övertagits av Anders Persson som numera äger och driver företaget. Företaget har alltmer inriktats på produktion av Utsädespotatis samt självplockning av jordgubbar. Från början odlades utsädespotatis av stärkelsesorter, på senare år har odlingen av utsädespotatis av matpotatissorter utvecklats och svarar idag för mer än 70% av odlingen.

För att kunna öka potatisodlingen och hålla lämplig växtföljd sker byte av mark med grannar. Totalt odlas idag ca 300 ha, varav utsädespotatis odlas på ca 70 ha och jordgubbsodlingen omfattar ca 7 ha. På övrig areal odlas spannmål,oljeväxter, sockerbetor och konservärter. Till gården hör också ca 100 ha skog. Företaget omsätter ca 16 milj. om året.


Kvistalånga Lantbruk AB