Kvistalånga Lantbruk AB

Då Bertil Persson började driva gården 1945 drevs den som enskild firma. 1994 bildade Bertil Persson Kvistalånga Lantbruk AB. 1999 övertog Anders Persson driften av företaget.  Kvistalånga Lantbruk AB är sedan 2014 ett dotterbolag till Kvistalånga Förvaltning AB.
Företagets huvudinriktning är  produktion av Utsädespotatis samt jordgubbar för självpock. Från början odlades utsädespotatis av stärkelsesorter, numera odlas också  utsädespotatis av matpotatissorter.
2015 inleddes produktion av stamutsäde av potatis genom inköp av miniknölar som odlas i tråg i tunnlar första året.

För att kunna öka potatisodlingen och hålla lämplig växtföljd sker byte av mark med grannar. Totalt odlas idag ca 300 ha, varav utsädespotatis odlas på ca 80 ha,  jordgubbsodlingen omfattar ca 8 ha. På övrig areal odlas spannmål och oljeväxter. Den ägda arealen uppgår till 425 ha varav  225 ha
utgörs av skog. Företaget omsätter ca 20 milj. om året.


Kvistalånga Lantbruk AB