Om odlingen

Vi odlar våra jordgubbar / matpotatis under IP-konceptet (Integrerad Produktion).

Det innebär bland annat att vi dokumenterar alla åtgärder, följer alla lagar och bestämmelser och aktivt arbetar med miljöförbättringar. Allting kontrolleras och godkänns av ett ackrediterat kontrollorgan. Efter godkännande får vi märka våra produkter med Svenskt Sigill.

Mer information om Integrerad Produktion och Svenskt Sigill hittar du under www.gronproduktion.se resp. www.svensktsigill.se

IP-nummer 12-70075