Utsädespotatis

Vi har odlat utsäde sedan 1962

Från början odlade vi endast utsäde av stärkelse sorter. För drygt 15 år sedan började vi odla utsäde även av King Edward.  Vi har sedan utvecklat utsädesodlingen av matpotatissorter så idag svarar den för  60% av vår potatisareal.  All vår potatisodling är utsädesodling.   Av matpotatissorterna säljs knölar som är för stora att använda som utsäde, istället som matpotatis. 

Gården är belägen i en trakt där det inte odlas mycket potatis.

Då vi har närmare en mil till närmsta potatisodling kan vi odla utsäde utan risk att få in sjukdomar i odlingen.

Potatisutsädet är kontrollerat och certifierat av Jordbruksverket.

Vi kan leverera utsädet, löst eller  i storsäck om  1250 kg, allt efter önskemål.

Utsädespotatis för leverans våren 2022

I tabellen nedan framgår de sorter och storlekar vi erbjuder våren 2022.

Notera att de uppmätta medelknölvikterna gäller för hela partiet. Det kan förekomma variationer inom respektive parti, kontrollera därför knölvikten när du fått hem din leverans. Virushalterna i vårt utsäde framgår av nedanstående tabell, så fort vi fått resultaten. Allmänt kommer knölvikterna i år att vara något lägre än i fjol.

Utsäde färdigt för leverans.

 

STÄRKELSESORTER
 

Fältbes.

nummer

Storlek Medelknölvikt
gram
Virus
%
Tillgång
Kuras
2160404
30 - 55

0
Slut


55 - 65
 
0
Slut
Kuras
2160405
30 - 55

 0 Slut
   
55 - 65
   0 Slut
Saprodi 2160402
30 - 55

 0 Slut
   2160402 55 - 65
 
 0 Finns ?
MATSORTER
 

Fälbes.

nummer

Storlek Medelknölvikt
gram
Virus
%
Tillgång
King E 2160411
30 - 40 39
0
Slut
3:de fältgen
  2160411
40 - 50
72
0
Slut
3:de fältgen
  2160411
50 - 55
  0
Slut
 3:de fältgen
 


 


 


 


 


Gala 2160406
35 - 45
0
Finns
 Danespo**

2160406
45 - 55

 0 Finns
Danespo**
  2160406
55 - 60
   0 Finns
 Danespo**
Santera 2160410
30 - 40

 0 Finns
Danespo**
  2160410
40 - 50
0
Finns
Danespo**
Fakse 2160407
30 - 40 43
2,2
Slut
Danespo**
  2160407
40 - 50 75
2,2
Slut
Danespo**
Solist 2160408
30 - 45 49
 0
Finns
Danespo**
  2160408
45 - 55 94
 0 Finns
Danespo**
  2160408
55 - 60  100
 0
Finns
Danespo**

 

  ** )   www.munke.se