Utsädespotatis

Vi har odlat utsäde sedan 1962

Från början odlade vi endast utsäde av stärkelse sorter. För drygt 15 år sedan började vi odla utsäde även av King Edward.  Vi har sedan utvecklat utsädesodlingen av matpotatissorter så idag svarar den för  70% av vår potatisareal.  All vår potatisodling är utsädesodling.   Av matpotatissorterna säljs knölar som är för stora att använda som utsäde, istället som matpotatis. 

Gården är belägen i en trakt där det inte odlas mycket potatis.

Då vi har närmare en mil till närmsta potatisodling kan vi odla utsäde utan risk att få in sjukdomar i odlingen.

Potatisutsädet är kontrollerat och certifierat av Jordbruksverket.

Vi kan leverera utsädet, löst, i låda om 650 kg och i storsäck om 1000 - 1250 kg, allt efter önskemål.

Utsädespotatis för leverans våren 2019


I tabellen nedan framgår de sorter och storlekar vi erbjuder våren 2019.

Notera att de uppmätta medelknölvikterna gäller för hela partiet. Det kan förekomma variationer inom respektive parti, kontrollera därför knölvikten när du fått hem din leverans. Virushalterna i vårt utsäde framgår av nedanstående tabell, så fort vi fått resultaten. Allmänt kommer knölvikterna i år att vara något lägre än i fjol.

Utsäde färdigt för leverans.

 

STÄRKELSESORTER
 

Fältbes.

nummer

Storlek Medelknölvikt
gram
Virus
%
Tillgång
Avenue 189192
30 - 55   
0
Slut
 Kuras 189191
30 - 45
  40
 0
Slut
 
189191 30 - 55
 
 0 Finns
  189191
55 - 65
   0 Slut
 Saprodi  189193 30 - 45
 39  0 Slut
   189193 45 - 55  72
 0  Slut


MATSORTER
 

Fälbes.

nummer

Storlek Medelknölvikt
gram
Virus
%
Tillgång Säljs genom
King E 189181
30 - 40 35
0,5/0
Slut
 
  189181
40 - 50
 67 0,5/0
slut
 
  189181
50 - 55   0,5/0
Slut
 
Gala
189189
30 - 45
 44 0
Slut
Danespo**
  189189
45 - 55  83  0
Slut
 Danespo**
             
             
Santera  189182 30 - 40
   0 Slut
Danespo**
  189182 40 - 50    0 Slut
Danespo**
Fakse 189187
30 - 40 35
 0 Slut
Danespo**
  189187
40 - 50  70  0 Slut
Danespo**
Solist 189185
30 - 45 43
0
Slut
Danespo**
  189185
45 - 55  83  0 Slut
Danespo**
  189185
55 - 60  
 0 Slut
Danespo**

 

  ** )   www.munke.se