Utsädespotatis

Vi har odlat utsäde sedan 1962

Från början odlade vi endast utsäde av stärkelse sorter. För drygt 15 år sedan började vi odla utsäde även av King Edward.  Vi har sedan utvecklat utsädesodlingen av matpotatissorter så idag svarar den för  60% av vår potatisareal.  All vår potatisodling är utsädesodling.   Av matpotatissorterna säljs knölar som är för stora att använda som utsäde, istället som matpotatis. 

Gården är belägen i en trakt där det inte odlas mycket potatis.

Då vi har närmare en mil till närmsta potatisodling kan vi odla utsäde utan risk att få in sjukdomar i odlingen.

Potatisutsädet är kontrollerat och certifierat av Jordbruksverket.

Vi kan leverera utsädet, löst, i låda om 650 kg och i storsäck om 1000 - 1250 kg, allt efter önskemål.

Utsädespotatis för leverans våren 2021

I tabellen nedan framgår de sorter och storlekar vi erbjuder våren 2021.

Notera att de uppmätta medelknölvikterna gäller för hela partiet. Det kan förekomma variationer inom respektive parti, kontrollera därför knölvikten när du fått hem din leverans. Virushalterna i vårt utsäde framgår av nedanstående tabell, så fort vi fått resultaten. Allmänt kommer knölvikterna i år att vara något lägre än i fjol.

Utsäde färdigt för leverans.

 

STÄRKELSESORTER
 

Fältbes.

nummer

Storlek Medelknölvikt
gram
Virus
%
Tillgång
Avenue 2060089
30 - 55 57  
0
Slut

2060089
55 - 65
 
 0
 Slut
 Kuras
2060087
30 - 55
 65
 0 Finns ?
   
55 - 65
   0 Slut
 Saprodi  2060090 30 - 55
 62  0 Slut
    55 - 65
 
 0  Slut
MATSORTER
 

Fälbes.

nummer

Storlek Medelknölvikt
gram
Virus
%
Tillgång
King E 2060075
30 - 40 32
0,2
Slut ?
3:de fältgen
  2060075
40 - 50
68
0,2
Slut
3:de fältgen
  2060075
50 - 55
  0,2
Slut
 3:de fältgen
  2060076
30 - 40  38  1
Slut
4:de fältgen
  2060076
40 - 50  67  1
Slut
4:de fältgen

2060076
50 - 55
 103
 1
Slut
4:e fältgen
 Gala 2060083
35 - 45  43
 0
Finns
 Danespo**

2060083
45 - 55
86
 0 Finns
Danespo**
  2060083
55 - 60
   0 Finns
 Danespo**
Santera  2060077 30 - 40
 43  0 Finns
Danespo**
  2060077
40 - 50  85 0
Finns
Danespo**
Fakse 2060081
30 - 40 39
1
Slut
Danespo**
  2060081
40 - 50  76 1
Slut
Danespo**
Solist 2060078
30 - 45  42
 0
Slut
Danespo**
  2060078
45 - 55  80
 0 Slut
Danespo**
  2060078
55 - 60  
0
Slut
Danespo**

 

  ** )   www.munke.se