Utsädespotatis

Vi har odlat utsäde sedan 1962

Från början odlade vi endast utsäde av stärkelse sorter. För drygt 15 år sedan började vi odla utsäde även av King Edward.  Vi har sedan utvecklat utsädesodlingen av matpotatissorter så idag svarar den för  60% av vår potatisareal.  All vår potatisodling är utsädesodling.   Av matpotatissorterna säljs knölar som är för stora att använda som utsäde, istället som matpotatis. 

Gården är belägen i en trakt där det inte odlas mycket potatis.

Då vi har närmare en mil till närmsta potatisodling kan vi odla utsäde utan risk att få in sjukdomar i odlingen.

Potatisutsädet är kontrollerat och certifierat av Jordbruksverket.

Vi kan leverera utsädet, löst eller  i storsäck om  1250 kg, allt efter önskemål.

Utsädespotatis för leverans våren 2023

I tabellen nedan framgår de sorter och storlekar vi erbjuder våren 2023.

Notera att de uppmätta medelknölvikterna gäller för hela partiet. Det kan förekomma variationer inom respektive parti, kontrollera därför knölvikten när du fått hem din leverans. Virushalterna i vårt utsäde framgår av nedanstående tabell, så fort vi fått resultaten. Allmänt kommer knölvikterna i år att vara något lägre än i fjol.

Utsäde färdigt för leverans.

 

STÄRKELSESORTER
 

Fältbes.

nummer

Storlek Medelknölvikt
gram
Virus
%
Tillgång
Kuras
2260061
30 - 55


Finns


55 - 65
 

Finns
Saprodi
2260056
30 - 45

  Finns
   
45 - 55
    Finns
i
55 - 65

  Finns
 Quadriga 2260043
30 - 55
 
  Finns
MATSORTER
 

Fälbes.

nummer

Storlek Medelknölvikt
gram
Virus
%
Tillgång
King E 2260068
30 - 40

Finns
3:de fältgen
 
40 - 50


Finns
3:de fältgen
 
50 - 55
 
Finns
 3:de fältgen
Solist 2260064
30 - 45

 
Finns
Danespo**
 
45 - 55

 
Finns
Danespo**


55 - 60

 
Finns
Danespo**
Gala 2260065
35 - 45

Finns
 Danespo**


45 - 55

  Finns
Danespo**
 
55 - 60
    Finns
 Danespo**
 


 


 

 

 
 


 

  ** )   www.munke.se